Contact

Mokowhiti Limited
Cazna Luke

PO Box 179
Tai Tapu 7645
New Zealand

T:  03) 329 6975
M:  +64 27 662 5806
E:  cazna@mokowhiti.co.nz


The Mokowhiti Way:

"Mā te whakātu, ka mohio, mā te mohio ka marama, mā te marama ka matau, mā te matau ka ora".

"With discussion comes knowledge, with knowledge comes light and understanding, with light and understanding comes wisdom, with wisdom comes wellness".